Kontakt

KRK FILM sp. z o.o.

ul. Odrzańska 11/45
30-408 Kraków

Współrzędne: 50.029753, 19.930646

tel. + 48 602 473 592
office@krkfilm.com

NIP PL 6793154042
REGON 36792160300000

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000689078

Kapitał zakładowy: 5000,00 PLN w całości wpłacony.

Rachunek bankowy:
Raiffeisen Bank Polska S.A.
63 1750 0009 0000 0000 3806 0694