Kontakt

KRK FILM sp. z o.o.

ul. Odrzańska 11/45
30-408 Kraków

Współrzędne: 50.029753, 19.930646

office@krkfilm.com

NIP PL 6793154042
REGON 36792160300000

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000689078

Kapitał zakładowy: 5000,00 PLN w całości wpłacony.

Rachunek bankowy:
mBank S.A.
BIC (SWIFT): BREXPLPWMBK
IBAN: PL 65 1140 2004 0000 3702 8195 4958