Ryszard Horowitz wprowadzony do Photography Hall of Fame

(Robert Słuszniak / KRK FILM)
Ryszard Horowitz (Robert Słuszniak / KRK FILM)

Ryszard Horowitz został wprowadzony do elitarnego International Photography Hall of Fame. IPHF, instytucja z St. Louis, która od 1965 roku honoruje osoby mające największy wkład w rozwój fotografii, wyróżniła Horowitza jako pioniera stosowania efektów specjalnych, na długo przed erą obróbki cyfrowej. Fotograf dołączył do grona artystów, wśród których znajdują się m.in. Richard Avedon, Henri Cartier-Bresson czy Steve Jobs.

Ryszard Horowitz jest bohaterem filmu dokumentalnego produkcji KRK FILM, który opowiada o jego dzieciństwie i młodości w Polsce w cieniu nazizmu i komunizmu.